Kurumsal

1400 Yıllık Şifa Kanyağı

1400 yıllık şifa kaynağı Niksar Ayvaz Su Türkiye çapında 200’e yakın Hizmet Noktası ile Müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya amaçlamaktadır.

MİSYONUMUZ

Niksar’ın sembolü durumuna gelen Niksar Ayvaz Suyunun şişelemesi 1960’lı yıllarda elle doldurularak yapılıyordu. 1980’li yıllarda ilk otomatik duruma geçildi.

Türkiye’de otomatik doluma geçen ilk 3 büyük fabrikadan birisidir. 30 yıla yakındır otomatik dolum yapan fabrika, dünya piyasasında tanınan bir güç olmuştur.

Bu tezle, Niksar Ayvaz Suyu’nun kurulduğu yıldan bu zamana kadar geliştirmiş olduğu projeler, piyasa ekonomisine etkileri ve bölgenin tanınmasındaki katkıları üzerinde durulmuştur.

Niksak Ayvaz Suyu Fabrikası, ihtiyaç ve beklentilerini karşılamakla kalmayıp, daha fazlasını vermek için her zaman daha iyisini yapmayı hedefleyen ve müşteri için her zaman daha iyisini yapma hedefleyen ve müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutan bir misyonu benimsemiştir.

Niksar’a Genel Bir Bakış

Niksar’ın Coğrafi Konumu

Niksar ilçesi, Orta Karadeniz Bölümünün iç kesiminde yer alan Tokat ilinin 11 ilçesinden birisidir. Tokat il merkezine 60 km mesafede yer almaktadır.

Niksar Ayvaz Suyu

Ayvaz Suyunun Tarihteki Yeri

Dünyaca ünlü Ayvaz Suyu’nun kaynağı Niksar’ın Güneydoğusunda kente 2 km uzaklıkta yine aynı adla anılan mevkidedir. Ayvaz suyunun çok tarihlerden beri bilindiği sanılmaktadır. Tespit edilen en eski tarih M.S. IV. yy.dır. Suyun “Ayvaz” isminin nereden geldiği konusunda kesin bir bilgi yoktur. Ancak arşiv kayıtlarında “Ayvas” olarak geçmektedir. Ayvaz Suyu, Niksar’da Belediye Parkı’nın içinde kayalık ve volkanik bir yerden çıkmaktadır.

Evliya Çelebi meşhur Seyahatnamesinde Ayvaz suyundan şöyle söz eder; “Şehrin kıble tarafı haricinde, haylice mesafede mukayyed ve muhtasar binalı bir ılıcadır. Amma suyu gayet nâfidir. Memleket sıbyan ve nişvânı cümle avablarını ondan gasl ederler. Gayet latif ve leziz bir âb-ı hayattır. Cüzam, baras, nikris ve uyuz illetlerine nâfi olduğundan dört tarafındaki beldelerden Temmuz’da buraya nice bin erbâb-ı aile gelür berayı tedavi gasl-i vücud ederek suyundan nüş, gem vatanlarına avdet ederler. Meşhur âfâk-ı zibâ bir ılıcadır” diyerek bu suyu övmekte, cüzam hastalıkları için tedavide kullanıldığını yazmaktadır. Bu suyun çıktığı yerde Selçuklu döneminden kalma bir hamamın varlığı belirtilmektedir.

Su 25 c derecede kükürtlü-sülfat şeklinde olup, tamamen Türk standartları içerisinde olduğu, bu haliyle dahi, uyuz ve mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Kalsiyum oranının düşüklüğü nedeniyle böbrek hastalıklarına tavsiye edilmektedir.

Niksar Ayvaz Suyunun şişelenmesi, 1960’lı yıllarda elle doldurularak yapılıyordu. 5 Ağustos 1981 tarihinde Başbakanlık Teşvik ve Uygulama Dairesi Başkanlığı tarafından Ayvaz Memba Suyu Plastik Şişeleme adına tesislerin kurulması ve otomatik doluma geçilmesi için teşvik yapılmıştır.

1984 yılında Polly Peck İnternational Plc. Kuruluşlarından Su ve Şişeleme Sanayi A.Ş. tarafından bu şişeleme tesisi kurulmuştur.

Tesislerin kurulması ve bunun yanında modern tekniklerle üretime başladıktan sonra, üretilen partilerden alınan su numunelerin analizi için 1984 yılında laboratuvarlar kurulmuştur. Bakanlar Kurulu Su üretim yapan fabrikalarda böyle laboratuvarların bulunmasını 2005 yılında zorunlu kılmıştır.

Üretim Şekli

Ayvaz suyunun kaynağının kendisi ve kaptaj geniş bir alanı betonlanması suretiyle emniyet altına alınmıştır. Bu şekilde, uluslararası sağlık standartlarına uygun olarak üretim yapılması ve her türlü zararlı müdahaleden kaynağın korunması sağlanmıştır.

Suyun üretim şekli ise İnsani Tüketim Amaçlı Ambalajlı su üretimi ile yapılmaktadır.

Tesiste bardak 0,5 L, 1,5 L, 5 L ve 19 L’lik şişelerde üretim yapılmaktadır.

İletişim

Bayilik başvurularınız başta olmak üzere tüm iletişim süreçleri için bilgilerimiz.

  • Ayvaz Mahallesi Ayvaz Sokak No:16 Niksar/TOKAT

  • 0 850 633 01 60

  • 0 356 527 20 91

  • info@ayvazsu.com.tr

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.